Veřejná zakázka: SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 552
Systémové číslo: P17V00000081
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-025921
Datum zahájení: 19.09.2017
Nabídku podat do: 02.11.2017 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky.
Veřejná zakázka je rozdělena na 5 samostatných částí, a to:

1. část veřejné zakázky: „Inovace intranetového portálu statutárního města Karviné“
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka kompletního intranetového portálu pro zaměstnance Magistrátu města Karviné, Městské policie Karviná a zaměstnance příspěvkových organizací Statutárního města Karviné v počtu 15 příspěvkových organizací. Intranetový portál bude sloužit výše uvedeným zaměstnancům ke spravování, předávání a sdílení informací napříč organizací, koordinací aktivit (workflow) a řízení projektových aktivit. Podrobné požadavky na funkcionalitu intranetového portálu požadavky na implementaci, požadavky na technickou podporu a SLA, popis prostředí zadavatele a systémové požadavky jsou specifikovány v příloze zadávací dokumentace označené jako „Příloha č. 9 – Intranetový portál – technická specifikace pro 1. část veřejné zakázky“.

2. část veřejné zakázky: „Pořízení a implementace vhodného SW pro provedení pasportu městského mobiliáře“
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka a implementace programového vybavení (informačního systému) pro vedení pasportu městského mobiliáře (dále jen „PMM“) v následujícím rozsahu:
• dodávka programového vybavení PMM provozované v technologickém prostředí zadavatele
• migrace dostupných digitálních dat do databáze PMM
• integrace PMM s IES zadavatele (Ekonomický informační systém)
• integrace PMM s GIS zadavatele (Geografický informační systém)
• dodávka tabletů pro mobilní sběr dat PMM v terénu
Podrobné požadavky na funkcionalitu PMM, požadavky na migraci dat, implementaci, integraci s EIS a GIS, a další technické požadavky jsou specifikovány v příloze zadávací dokumentace označené jako „Příloha č. 10 – Pasport městského mobiliáře – technická specifikace pro 2. část veřejné zakázky“

3. část veřejné zakázky: „Pořízení nového informačního systému pro Městskou policii Karviná“
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka a implementace kompletního informačního systému pro Městskou policii Karviná v následujícím rozsahu:
• agenda událostí, přestupků
• agenda kontrola psů
• agenda bloky
• agenda pátrání
• agenda SMS parkování
• agenda personalistika
• agenda evidence služebních jízd a oprav vozidel
• agenda skladové hospodářství
• agenda atestace
Podrobné požadavky na funkcionalitu a další technické požadavky jsou specifikovány v příloze zadávací dokumentace označené jako „Příloha č. 11 – Technická specifikace informačního systému Městské policie Karviná – technická specifikace pro 3. část veřejné zakázky“.

4. část veřejné zakázky: „Pořízení a aplikace Identity management“
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka informačního systému správy identit pro Statutární město Karviná, které bude sloužit správcům informačních systémů k řízení životního cyklu identit uživatelů v datové síti Statutárního města Karviné a evidenci informačních aktivit.
Podrobné požadavky na funkcionalitu a další technické požadavky jsou specifikovány v příloze zadávací dokumentace označené jako „Příloha č. 12 – Požadavky na systém správy identit – technická specifikace pro 4. část veřejné zakázky“.

5. část veřejné zakázky: „Rozšíření datového centra statutárního města Karviné (HW a SW infrastruktury)“
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka a implementace HW/SW vybavení a bezpečnostních prvků dle technické specifikace, která je přílohou zadávací dokumentace označené jako „Příloha č. 13 – Technické požadavky dodávky HW a bezpečnostních prvků – technická specifikace pro 5. část veřejné zakázky“.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 14 913 121 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Karviná
 • IČO: 00297534
 • Poštovní adresa:
  Fryštátská 72/1
  73301 Karviná
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635104

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Fryštátská 72/1
73301 Karviná

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy