Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ
Odesílatel Miroslav Švancar
Organizace odesílatele Statutární město Karviná [IČO: 00297534]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.10.2017 10:55:08
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Příloha č. 1 dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 4 - vzor smlouvy pro 5. část veřejné zakázky


Přílohy
- příloha č. 1 DI č. 4 - Vzor smlouvy pro 5. část VZ.docx (137.50 KB)