Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ
Odesílatel Miroslav Švancar
Organizace odesílatele Statutární město Karviná [IČO: 00297534]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.10.2017 10:56:12
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Příloha č. 2 k zadávacím podmínkám č. 4 - Technická specifikace pro 5. část veřejné zakázky


Přílohy
- příloha č. 2 DI č. 4 - Technická specifikace pro 5. část VZ.docx (64.90 KB)
- příloha č. 2 DI č. 4 - Technická specifikace pro 5. část VZ.docx (64.90 KB)