Veřejná zakázka: 2. část veřejné zakázky: „Pořízení a implementace vhodného SW pro provedení pasportu městského mobiliáře“

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 554
Jedná se o část veřejné zakázky: SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ

Název a popis předmětu

  • Název: 2. část veřejné zakázky: „Pořízení a implementace vhodného SW pro provedení pasportu městského mobiliáře“

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka a implementace programového vybavení (informačního systému) pro vedení pasportu městského mobiliáře (dále jen „PMM“) v následujícím rozsahu:
• dodávka programového vybavení PMM provozované v technologickém prostředí zadavatele
• migrace dostupných digitálních dat do databáze PMM
• integrace PMM s IES zadavatele (Ekonomický informační systém)
• integrace PMM s GIS zadavatele (Geografický informační systém)
• dodávka tabletů pro mobilní sběr dat PMM v terénu
Podrobné požadavky na funkcionalitu PMM, požadavky na migraci dat, implementaci, integraci s EIS a GIS, a další technické požadavky jsou specifikovány v příloze zadávací dokumentace označené jako „Příloha č. 10 – Pasport městského mobiliáře – technická specifikace pro 2. část veřejné zakázky“


Předpokládaná hodnota

  • 406 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky