Veřejná zakázka: 1. část veřejné zakázky: „Inovace intranetového portálu statutárního města Karviné“

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 553
Jedná se o část veřejné zakázky: SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ

Název a popis předmětu

  • Název: 1. část veřejné zakázky: „Inovace intranetového portálu statutárního města Karviné“

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka kompletního intranetového portálu pro zaměstnance Magistrátu města Karviné, Městské policie Karviná a zaměstnance příspěvkových organizací Statutárního města Karviné v počtu 15 příspěvkových organizací. Intranetový portál bude sloužit výše uvedeným zaměstnancům ke spravování, předávání a sdílení informací napříč organizací, koordinací aktivit (workflow) a řízení projektových aktivit. Podrobné požadavky na funkcionalitu intranetového portálu požadavky na implementaci, požadavky na technickou podporu a SLA, popis prostředí zadavatele a systémové požadavky jsou specifikovány v příloze zadávací dokumentace označené jako „Příloha č. 9 – Intranetový portál – technická specifikace pro 1. část veřejné zakázky“.


Předpokládaná hodnota

  • 1 920 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky