Veřejné zakázky města Karviné

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Karviná.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
„POŘÍZENÍ NOVÉHO VOZIDLA NA SVOZ ODPADKOVÝCH KOŠŮ“
Technické služby Karviná, a.s.
podlimitní Vyhodnoceno 18.07.2019 07.08.2019 09:00
Ekonomický informační systém pro MDK, RKK, SSK, Juventus
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.07.2019 09.08.2019 10:00
Úprava ulice Svatopluka Čecha v Karviné-Fryštátě
Statutární město Karviná
podlimitní Hodnocení 27.06.2019 01.08.2019 08:00
„ZŠ Mendelova – Zahrada MŠ Slovenská 2872, Karviná - Hranice“
Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.04.2019 13.05.2019 12:00
PROVOZOVÁNÍ SLUŽBY SENIOR TAXI
Statutární město Karviná
podlimitní Vyhodnoceno 11.02.2019 05.03.2019 10:00
Dodávka elektřiny a zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny a zemního plynu na rok 2017 až 2019
Technické služby Karviná, a.s.
nadlimitní Zadávání VZ 01.07.2016 28.07.2016 23:59
všechny zakázky