Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky.
Veřejná zakázka je rozdělena na 5 samostatných částí, a to:

1. část veřejné zakázky: „Inovace intranetového portálu statutárního města Karviné“
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka kompletního intranetového portálu pro zaměstnance Magistrátu města Karviné, Městské policie Karviná a zaměstnance příspěvkových organizací Statutárního města Karviné v počtu 15 příspěvkových organizací. Intranetový portál bude sloužit výše uvedeným zaměstnancům ke spravování, předávání a sdílení informací napříč organizací, koordinací aktivit (workflow) a řízení projektových aktivit. Podrobné požadavky na funkcionalitu intranetového portálu požadavky na implementaci, požadavky na technickou podporu a SLA, popis prostředí zadavatele a systémové požadavky jsou specifikovány v příloze zadávací dokumentace označené jako „Příloha č. 9 – Intranetový portál – technická specifikace pro 1. část veřejné zakázky“.

2. část veřejné zakázky: „Pořízení a implementace vhodného SW pro provedení pasportu městského mobiliáře“
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka a implementace programového vybavení (informačního systému) pro vedení pasportu městského mobiliáře (dále jen „PMM“) v následujícím rozsahu:
• dodávka programového vybavení PMM provozované v technologickém prostředí zadavatele
• migrace dostupných digitálních dat do databáze PMM
• integrace PMM s IES zadavatele (Ekonomický informační systém)
• integrace PMM s GIS zadavatele (Geografický informační systém)
• dodávka tabletů pro mobilní sběr dat PMM v terénu
Podrobné požadavky na funkcionalitu PMM, požadavky na migraci dat, implementaci, integraci s EIS a GIS, a další technické požadavky jsou specifikovány v příloze zadávací dokumentace označené jako „Příloha č. 10 – Pasport městského mobiliáře – technická specifikace pro 2. část veřejné zakázky“

3. část veřejné zakázky: „Pořízení nového informačního systému pro Městskou policii Karviná“
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka a implementace kompletního informačního systému pro Městskou policii Karviná v následujícím rozsahu:
• agenda událostí, přestupků
• agenda kontrola psů
• agenda bloky
• agenda pátrání
• agenda SMS parkování
• agenda personalistika
• agenda evidence služebních jízd a oprav vozidel
• agenda skladové hospodářství
• agenda atestace
Podrobné požadavky na funkcionalitu a další technické požadavky jsou specifikovány v příloze zadávací dokumentace označené jako „Příloha č. 11 – Technická specifikace informačního systému Městské policie Karviná – technická specifikace pro 3. část veřejné zakázky“.

4. část veřejné zakázky: „Pořízení a aplikace Identity management“
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka informačního systému správy identit pro Statutární město Karviná, které bude sloužit správcům informačních systémů k řízení životního cyklu identit uživatelů v datové síti Statutárního města Karviné a evidenci informačních aktivit.
Podrobné požadavky na funkcionalitu a další technické požadavky jsou specifikovány v příloze zadávací dokumentace označené jako „Příloha č. 12 – Požadavky na systém správy identit – technická specifikace pro 4. část veřejné zakázky“.

5. část veřejné zakázky: „Rozšíření datového centra statutárního města Karviné (HW a SW infrastruktury)“
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka a implementace HW/SW vybavení a bezpečnostních prvků dle technické specifikace, která je přílohou zadávací dokumentace označené jako „Příloha č. 13 – Technické požadavky dodávky HW a bezpečnostních prvků – technická specifikace pro 5. část veřejné zakázky“.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Fryštátská 72/1
73301 Karviná
Kontakt: podatelna Magistrátu města Karviné, ul. Karola Śliwky 618/11, 733 24 Karviná – Fryštát

Kontaktní údaje:
telefon: 596 312 028, 596 311 649
webové stránky města: www.karvina.cz

Úřední hodiny:
Pondělí: 7:30 – 17:30
Úterý: 7:30 – 16:00
Středa: 7:30 – 17:30
Čtvrtek: 7:30 – 16:00
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 02.11.2017 10:30
Datum zahájení: 19.09.2017 08:00