Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ
Odesílatel Miroslav Švancar
Organizace odesílatele Statutární město Karviná [IČO: 00297534]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.10.2017 10:57:27
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dodatečné informace č. 7 - příloha č. 1 - vzor smlouvy pro 3. část veřejné zakázky


Přílohy
- příloha č. 1 DI7 - vzor smlouvy pro 3. část veřejné zakázky.docx (229.14 KB)