Veřejná zakázka: 4. část veřejné zakázky: „Pořízení a aplikace Identity management“

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 556
Jedná se o část veřejné zakázky: SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ

Název a popis předmětu

  • Název: 4. část veřejné zakázky: „Pořízení a aplikace Identity management“

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka informačního systému správy identit pro Statutární město Karviná, které bude sloužit správcům informačních systémů k řízení životního cyklu identit uživatelů v datové síti Statutárního města Karviné a evidenci informačních aktivit.
Podrobné požadavky na funkcionalitu a další technické požadavky jsou specifikovány v příloze zadávací dokumentace označené jako „Příloha č. 12 – Požadavky na systém správy identit – technická specifikace pro 4. část veřejné zakázky“.


Předpokládaná hodnota

  • 1 603 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky