Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ
Odesílatel Miroslav Švancar
Organizace odesílatele Statutární město Karviná [IČO: 00297534]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.10.2017 10:57:28
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Příloha č. 3 k zadávacím podmínkám č. 4 - Vzor smlouvy pro 4. část veřejné zakázky


Přílohy
- příloha č. 3 DI č. 4 - Vzor smlouvy pro 4. část VZ.docx (146.98 KB)
- příloha č. 3 DI č. 4 - Vzor smlouvy pro 4. část VZ.docx (146.98 KB)