Veřejná zakázka: REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ DRUŽBY A ZŠ A MŠ SLOVENSKÁ V KARVINÉ – STAVEBNÍ PRÁCE

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1080
Systémové číslo: P21V00000009
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-022434
Datum zahájení: 25.02.2021
Nabídku podat do: 21.04.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ DRUŽBY A ZŠ A MŠ SLOVENSKÁ V KARVINÉ – STAVEBNÍ PRÁCE
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky
Zakázka je rozdělena na 2 samostatné části, a to:
1. část veřejné zakázky:
„REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ DRUŽBY V KARVINÉ – STAVEBNÍ PRÁCE“
2. část veřejné zakázky:
„REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ SLOVENSKÁ V KARVINÉ – STAVEBNÍ PRÁCE“

Dodavatelé jsou oprávněni podávat nabídku do jedné nebo do obou částí veřejné zakázky.
Do každé části veřejné zakázky se podává samostatně zpracovaná nabídka.

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce na dvou základních školách, a to:

1. část veřejné zakázky: Základní škola a Mateřská Škola Družby, Karviná, příspěvková organizace - stavební práce spočívající v rekonstrukci odborné učebny a provedení bezbariérového WC z důvodu proveditelnosti bezbariérového užívání stavby.

2. část veřejné zakázky: Základní škola a Mateřská Škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace – stavební práce spočívající v rekonstrukci odborných učeben a zhotovení nového bezbariérového WC z důvodu proveditelnosti bezbariérového užívání stavby dle vyhl. 398/2009 Sb.
Více v podrobnostech projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace ve formě příloh.

Každá část veřejné zakázky má svou vlastní projektovou dokumentaci a položkový rozpočet, viz přílohy tohoto dokumentu.
Každá část veřejné zakázky bude realizována samostatně, na základě smlouvy o dílo.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 578 665 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karviná

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Karviná
 • IČO: 00297534
 • Poštovní adresa:
  Fryštátská 72/1
  73301 Karviná
 • Název odboru: Odbor majetkový
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635104

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy