Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ DRUŽBY A ZŠ A MŠ SLOVENSKÁ V KARVINÉ – STAVEBNÍ PRÁCE
Odesílatel Miroslav Švancar
Organizace odesílatele administrace zakázek s.r.o. [IČO: 09586695]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.03.2021 16:39:06
Předmět Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4 - Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,
v příloze této zprávy zasíláme dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4.

S pozdravem
Miroslav Švancar, administrátor VZ


Přílohy
- Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4.pdf (237.81 KB)
- Příloha DI4 č. 1 - D.1.1.b)06 1.NP - BEZB. WC, WC DÍVKY - NOVÝ STAV.pdf (289.89 KB)