Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ DRUŽBY A ZŠ A MŠ SLOVENSKÁ V KARVINÉ – STAVEBNÍ PRÁCE
Odesílatel Miroslav Švancar
Organizace odesílatele administrace zakázek s.r.o. [IČO: 09586695]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.03.2021 12:23:48
Předmět Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5 - Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,
v příloze této zprávy zasíláme dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5.

S pozdravem
Miroslav Švancar, administrátor VZ


Přílohy
- Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5.pdf (286.63 KB)
- Příloha DI5 č. 1 - Výzva k podání nabídky - 15.03.2021.pdf (585.85 KB)
- Příloha DI5 č. 2 - Formulář nabídky - Prohlášení dodavatele - 15.03.2021.docx (61.22 KB)
- Příloha DI5 č. 3 - smlouva o dílo - vzor pro 1. část VZ - 15.03.2021.docx (74.14 KB)
- Příloha DI5 č. 4 - smlouva o dílo - vzor pro 2. část VZ - 15.03.2021.docx (74.36 KB)
- Příloha DI5 č. 5 - projektová dokumentace pro 1. část VZ - 15.03.2021.zip (21.21 MB)
- Příloha DI5 č. 6 - projektová dokumentace pro 2. část VZ - 15.03.2021.zip (21.48 MB)
- Příloha DI5 č. 7 - položkový rozpočet_výkaz výměr pro 1. část VZ- 15.03.2021.zip (256.40 KB)
- Příloha DI5 č. 8 - položkový rozpočet_výkaz výměr pro 2. část VZ - 15.03.2021.zip (254.57 KB)