Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ DRUŽBY A ZŠ A MŠ SLOVENSKÁ V KARVINÉ – STAVEBNÍ PRÁCE
Odesílatel Miroslav Švancar
Organizace odesílatele administrace zakázek s.r.o. [IČO: 09586695]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.02.2021 14:06:53
Předmět Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 - Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,
v příloze této zprávy zasíláme dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 včetně přílohy.

S pozdravem

Miroslav Švancar, administrátor VZ


Přílohy
- Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1.pdf (241.94 KB)
- Příloha DI1 č. 1 - Výzva k podání nabídky - oprava chyby v psaní.pdf (548.52 KB)