Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ DRUŽBY A ZŠ A MŠ SLOVENSKÁ V KARVINÉ – STAVEBNÍ PRÁCE
Odesílatel Miroslav Švancar
Organizace odesílatele administrace zakázek s.r.o. [IČO: 09586695]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.03.2021 18:23:32
Předmět Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6 - Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,
v příloze této zprávy zasíláme dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6.

S pozdravem
Miroslav Švancar, administrátor VZ


Přílohy
- Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6.pdf (222.79 KB)
- Příloha DI6 č. 1 – Smlouva o dílo – vzor pro 1. část veřejné zakázky – 29.03.2021.docx (56.44 KB)
- Příloha DI6 č. 2 – Smlouva o dílo – vzor pro 2. část veřejné zakázky – 29.03.2021.docx (56.10 KB)