Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce - DI5 - prodloužení lhůty pro podání nabídekZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ DRUŽBY A ZŠ A MŠ SLOVENSKÁ V KARVINÉ – STAVEBNÍ PRÁCE
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky
Zakázka je rozdělena na 2 samostatné části, a to:
1. část veřejné zakázky:
„REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ DRUŽBY V KARVINÉ – STAVEBNÍ PRÁCE“
2. část veřejné zakázky:
„REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ SLOVENSKÁ V KARVINÉ – STAVEBNÍ PRÁCE“

Dodavatelé jsou oprávněni podávat nabídku do jedné nebo do obou částí veřejné zakázky.
Do každé části veřejné zakázky se podává samostatně zpracovaná nabídka.

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce na dvou základních školách, a to:

1. část veřejné zakázky: Základní škola a Mateřská Škola Družby, Karviná, příspěvková organizace - stavební práce spočívající v rekonstrukci odborné učebny a provedení bezbariérového WC z důvodu proveditelnosti bezbariérového užívání stavby.

2. část veřejné zakázky: Základní škola a Mateřská Škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace – stavební práce spočívající v rekonstrukci odborných učeben a zhotovení nového bezbariérového WC z důvodu proveditelnosti bezbariérového užívání stavby dle vyhl. 398/2009 Sb.
Více v podrobnostech projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace ve formě příloh.

Každá část veřejné zakázky má svou vlastní projektovou dokumentaci a položkový rozpočet, viz přílohy tohoto dokumentu.
Každá část veřejné zakázky bude realizována samostatně, na základě smlouvy o dílo.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html)
Kontakt: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html)
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 07.04.2021 09:00
Datum zahájení: 25.02.2021 09:00