Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ DRUŽBY A ZŠ A MŠ SLOVENSKÁ V KARVINÉ – STAVEBNÍ PRÁCE
Odesílatel Miroslav Švancar
Organizace odesílatele administrace zakázek s.r.o. [IČO: 09586695]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.03.2021 08:42:24
Předmět Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2 - Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,
v příloze této zprávy zasíláme dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2.

S pozdravem
Miroslav Švancar, administrátor VZ


Přílohy
- Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2.pdf (290.05 KB)
- Příloha DI2 č. 1 - půdorys zaslaný tazatelem v rámci dotazu.pdf (157.69 KB)
- Příloha DI2 č. 2 – Půdorys D1.1.10 – nový stav.pdf (175.66 KB)