Veřejná zakázka: 2. část veřejné zakázky: „REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ SLOVENSKÁ V KARVINÉ – STAVEBNÍ PRÁCE“

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1082
Jedná se o část veřejné zakázky: REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ DRUŽBY A ZŠ A MŠ SLOVENSKÁ V KARVINÉ – STAVEBNÍ PRÁCE

Název a popis předmětu

  • Název: 2. část veřejné zakázky: „REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ SLOVENSKÁ V KARVINÉ – STAVEBNÍ PRÁCE“

Stručný popis předmětu:
Základní škola a Mateřská Škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace – stavební práce spočívající v rekonstrukci odborných učeben a zhotovení nového bezbariérového WC z důvodu proveditelnosti bezbariérového užívání stavby dle vyhl. 398/2009 Sb.

Více v podrobnostech projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace ve formě příloh.


Předpokládaná hodnota

  • 4 611 554 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Karviná

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky