Veřejná zakázka: Úprava ulice Svatopluka Čecha v Karviné-Fryštátě

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 856
Systémové číslo: P19V00000140
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 27.06.2019
Nabídku podat do: 01.08.2019 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úprava ulice Svatopluka Čecha v Karviné-Fryštátě
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávající komunikace s asfaltovým krytem včetně stavební úpravy sjezdů, stavební úpravu chodníků a umístění odlučovačů ropných látek.
Úprava ulice Svatopluka Čecha je navržena dle původní projektové dokumentace pro stavební povolení. Projektová dokumentace řešila komplexní úpravu celého prostoru ulice, včetně zatrubnění stávající vodoteče, výstavby chodníků a veřejného osvětlení. Převážná část těchto úprav je již zrealizována a pro celé dokončení je nutné ještě realizovat stavební úpravy stávající komunikace s asfaltovým krytem. S ohledem na to, že výstavba byla z finančních důvodů na několik let přerušena je navržena i částečná oprava již realizované výstavby dle původní projektové dokumentace.
Více v podrobnostech projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace jako její příloha.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 18 683 858 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Karviná
 • IČO: 00297534
 • Poštovní adresa:
  Fryštátská 72/1
  73301 Karviná
 • Název odboru: Odbor majetkový
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635104

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídka se podává písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje, v českém jazyce.
Elektronickým nástrojem zadavatele je: https://ezak.karvina.cz

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky