Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Úprava ulice Svatopluka Čecha v Karviné-Fryštátě
Odesílatel Miroslav Švancar
Organizace odesílatele SELLER MORAVIA, s.r.o. [IČO: 25829637]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.07.2019 15:22:06
Předmět Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2

Vážení dodavatelé,
přílohou této zprávy zasíláme dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2 včetně přílohy.
Dovolujeme si upozornit na prodloužení lhůty pro podání nabídek, viz příloha.
S přáním krásného dne

Miroslav Švancar, administrátor VZ


Přílohy
- DI k zadavacim podminkam č. 2.pdf (288.64 KB)
- příloha DI2 č. 1 - opravený výkaz výměr.zip (251.45 KB)