Profil zadavatele: Statutární město Karviná

  • Název: Statutární město Karviná
  • IČO: 00297534
  • Adresa:
    Fryštátská 72/1
    73301 Karviná
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635104

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup zařízení ICT 4/2019
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2019 23.04.2019 09:00
Dodávka kancelářských potřeb 2019-2021
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2019 09.04.2019 09:00
Nákup spotřebního materiálu 3/2019
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2019 01.04.2019 09:00
Systém zálohování infrastruktury SMK
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2019 05.04.2019 10:00
Dodávka vozidla - pohon CNG
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2019 25.03.2019 09:00
Úklid v bytových domech a v nebytových prostorech ve vlastnictví statutárního města Karviné
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2019 25.03.2019 12:00
Nákup polygrafických služeb na výrobu periodického tisku územního samosprávného celku Karvinský zpravodaj s dodávkou na místo určení
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2019
Dezinfekce, dezinsekce, deratizace v bytových domech a v nebytových prostorech ve vlastnictví statutárního města Karviné
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2019 08.03.2019 12:00
Protipožární kontroly a odstranění závad po provedených kontrolách v bytových domech a v nebytových prostorech ve vlastnictví statutárního města Karviné
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2019 05.03.2019 12:00
Nákup spotřebního materiálu 2/2019
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2019 26.02.2019 09:00
PROVOZOVÁNÍ SLUŽBY SENIOR TAXI
podlimitní Zadáno 11.02.2019 05.03.2019 10:00
Výroba a montáž plastových oken do bytových domů a do nebytových prostor ve vlastnictví statutárního města Karviné
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2019 15.02.2019 12:00
Nákup ICT 01/2019
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2019 04.02.2019 09:00
Porevizní opravy a opravy elektroinstalace, dodání elektrických zařizovacích předmětů v bytových domech a nebytových prostorech ve vlastnictví statutárního města Karviné
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2019 31.01.2019 12:00
Odvoz a likvidace odpadních vod ze žump
VZ malého rozsahu Zadáno 18.01.2019 31.01.2019 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  3 4 5 6 7 8 9 10 11  ››