Profil zadavatele: Statutární město Karviná

  • Název: Statutární město Karviná
  • IČO: 00297534
  • Adresa:
    Fryštátská 72/1
    73301 Karviná
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635104

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Strategické dokumenty statutárního města Karviné
nadlimitní Příjem nabídek 07.11.2019 11.12.2019 12:00
Výstavba parkovacích ploch na ul. Školské v Karviné-Ráji (ZŠ)
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2019 01.11.2019 12:00
Nákup spotřebního materiálu 10/2019
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2019 29.10.2019 10:00
Městský kamerový a dohlížecí systém Karviná – rozšíření
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.10.2019 25.10.2019 10:00
Oprava oplocení tréninkového hřiště u Městského stadionu v Karviné-Ráji
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2019 31.10.2019 12:00
Udržovací práce v přízemí objektu čp. 89/2 na ulici Fryštátské v Karviné-Fryštátě
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2019 22.10.2019 12:00
Dodávka a montáž nábytku pro Odbor majetkový a Odbor sociální, kanc. č. B/71 a D317
VZ malého rozsahu Zadáno 30.09.2019 09.10.2019 09:00
Nákup spotřebního materiálu 09/2019
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2019 01.10.2019 10:00
Nákup UPS
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2019 10.09.2019 10:00
Oprava chodníku na ul. Havířské u Policie ČR v Karviné – Novém Městě
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2019 09.09.2019 12:00
Oprava Komunikace Polní v Karviné - II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2019 09.09.2019 12:00
Oprava odstavné a manipulační plochy na ul. Kosmonautů v Karviné-Ráji (u čp. 525/13)
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2019 06.09.2019 12:00
Oprava plochy nádvoří na ul. Univerzitní park za čp. 149 v Karviné-Fryštátě
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2019 06.09.2019 12:00
Dláždění chodníku u obchodního centra u náměstí v Karviné - Fryštátě
mimo režim ZZVZ Zadáno 19.08.2019
Nákup spotřebního materiálu 8/2019
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2019 19.08.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6  ››