Profil zadavatele: Statutární město Karviná

  • Název: Statutární město Karviná
  • IČO: 00297534
  • Adresa:
    Fryštátská 72/1
    73301 Karviná
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635104

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup spotřebního materiálu 08/2020
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2020 10.08.2020 09:00
Správa, provoz a údržba hřbitovů a zajišťování hřbitovních služeb na hřbitovech na území statutárního města Karviná
nadlimitní Příjem nabídek 29.07.2020 01.09.2020 09:00
Inteligentní dopravní systém na tř. 17. listopadu v Karviné
nadlimitní Příjem nabídek 21.07.2020 25.08.2020 09:00
Magistrát města Karviné – oprava přípojky dešťové kanalizace u budovy B, čp. 618 na ul. Karola Śliwky v Karviné-Fryštátě
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2020 03.07.2020 12:00
Nákup spotřebního materiálu 6/2020
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2020 23.06.2020 08:00
Nákup ICT zařízení - obnova IT 6/2020
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2020 29.06.2020 08:00
Výměna oken Obchodní akademie čp. 1795 na ul. Leonovově
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2020 26.06.2020 12:00
Zabezpečení odborných služeb k implementaci Programu rozvoje města Karviná - Karviná všemi deseti
nadlimitní Hodnocení 10.06.2020 14.07.2020 09:00
Rekonstrukce plynové kotelny, osazení termostatických ventilů (vytápění, MaR) v budově č.p. 89 na ul. Fryštátské v Karviné – Fryštátě (dříve FÚ Karviná)
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2020 15.06.2020 12:00
Stavební úpravy v II. NP budovy čp. 89/2 na ulici Fryštátské v Karviné-Fryštátě
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2020 12.06.2020 12:00
Karviná-Policejní mobilní služebna
podlimitní Vyhodnoceno 28.05.2020 16.06.2020 10:00
Poskytování tiskových služeb na období od 01.08.2020 do 31.07.2024
podlimitní Zadáno 27.05.2020 12.06.2020 10:00
Optické propojení budov MMK-BG-PZS-STARS
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2020 10.06.2020 10:00
REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33-35 V KARVINÉ
podlimitní Příjem nabídek 27.05.2020 26.08.2020 09:00
Oprava vnitřních prostor a rekonstrukce kotelny v objektu č. p. 599, Karviná-Louky
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2020 28.05.2020 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››