Profil zadavatele: Statutární město Karviná

  • Název: Statutární město Karviná
  • IČO: 00297534
  • Adresa:
    Fryštátská 72/1
    73301 Karviná
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635104

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů“
podlimitní Příjem nabídek 16.05.2019 10.06.2019 09:00
Nákup spotřebního materiálu 05/2019
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2019 21.05.2019 09:00
Komplexní pojistění majetku a odpovědnosti za újmu
nadlimitní Prokazování kvalifikace 15.05.2019 24.06.2019 13:00
Oprava chodníku v univerzitním parku v Karviné
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2019 24.04.2019 12:00
Nákup zařízení ICT 4/2019
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2019 23.04.2019 09:00
Chodníky - Horova (po obou stranách) + Haškova (úsek od ul. Kosmonautů po ul. Horova)
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2019 08.04.2019 12:00
Chodníky - Sovova 650-653 + V Aleji 649-650
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2019 08.04.2019 12:00
Nákup spotřebního materiálu 3/2019
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2019 01.04.2019 09:00
Systém zálohování infrastruktury SMK
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2019 05.04.2019 10:00
Úklid v bytových domech a v nebytových prostorech ve vlastnictví statutárního města Karviné
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2019 25.03.2019 12:00
MK – spojka Fibichova
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2019 21.03.2019 12:00
Rekonstrukce WC v parku Boženy Němcové
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2019 18.03.2019 12:00
Oprava místní komunikace ul. Slovenská v Karviné – Hranicích - 3. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2019 18.03.2019 12:00
Oprava chodníků k družině na ul. Slovenská
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2019 18.03.2019 12:00
Oprava chodníku a cyklostezky na třídě 17. listopadu v Karviné, úsek Rudé armády – Borovského
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2019 15.03.2019 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6  ››