Profil zadavatele: Statutární město Karviná

  • Název: Statutární město Karviná
  • IČO: 00297534
  • Adresa:
    Fryštátská 72/1
    73301 Karviná
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635104

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup spotřebního materiálu 01/2019
VZ malého rozsahu Zadáno 08.01.2019 15.01.2019 09:00
Poskytování mobilních telekomunikačních služeb
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.01.2019 21.01.2019 13:00
INTERIÉR - NÁSTAVBA UČEBEN A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠKOLNÍ DRUŽINY A JÍDELNY ZŠ A MŠ DĚLNICKÁ, KARVINÁ – IT VYBAVENÍ
nadlimitní Příjem nabídek 18.12.2018 30.01.2019 13:00
Oprava místní komunikace na ul. Mickiewiczova v Karviné-Hranicích - úsek od č.p. 436/139 po č.p. 444/169
VZ malého rozsahu Zadáno 13.12.2018 04.01.2019 12:00
Nákup 3 ks serverů
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2018 17.12.2018 09:00
Antivirový systém ESET na období od 3.12.2018 - 2.12.2019
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2018 27.11.2018 09:00
Workoutové hřiště v areálu Loděnice v Karviné
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2018 05.11.2018 12:00
Rozdělení trafostanice na dvě odběrná místa a úprava elektroinstalace na Městském stadionu v Karviné-Ráji
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2018 02.11.2018 09:00
Úprava bezejmenného levobřežního přítoku Loucké Mlýnky, ul. Podjedlí v Karviné-Loukách
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2018 18.10.2018 12:00
Napojení sportovní haly ZŠ Družby v Karviné na rozvod Centrálního zásobování teplem
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2018 22.10.2018 12:00
Nákup ICT zařízení 09/2018
podlimitní Zadáno 24.09.2018 02.10.2018 09:00
Ostraha bývalého hotelu KOSMOS, na ulici Žižkova 1799, Karviná-Mizerov
mimo režim ZZVZ Zadáno 24.09.2018
„MODERNIZACE GEOGRAFICKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU SMK“
nadlimitní Hodnocení 19.09.2018 27.11.2018 09:00
„ÚKLIDOVÉ SLUŽBY V BUDOVÁCH MAGISTRÁTU MĚSTA KARVINÉ“
nadlimitní Zadáno 11.09.2018 15.10.2018 09:00
Dodávka tepla pro vytápění a dodávka teplé vody – KOSMOS
podlimitní Zadáno 06.09.2018
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6  ››