Profil zadavatele: Statutární město Karviná

  • Název: Statutární město Karviná
  • IČO: 00297534
  • Adresa:
    Fryštátská 72/1
    73301 Karviná
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635104

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Digitální povodňový plán statutárního města Karviné a Digitální povodňový plán ORP Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2016 05.12.2016 13:00
Odvedení dešťových vod na ul. Na Stráni
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2016 14.12.2016 12:00
Dodávka, instalace, konfigurace a migrace Pultu centrální ochrany a dodávka, instalace a konfigurace objektových komunikačních zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2016 30.09.2016 11:00
Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za újmu
nadlimitní Zadáno 08.08.2016 18.10.2016 13:00
Revitalizace zahrady klubu seniorů na ul. Rudé armády č.p. 536/1 v Karviné-Hranicích
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2016 17.08.2016 12:00
Dodávka elektřiny a zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny a zemního plynu na rok 2017 až 2019
nadlimitní Zadáno 01.07.2016 28.07.2016 11:00
Rekonstrukce Hasičské zbrojnice v Karviné – Ráji
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2016 11.07.2016 12:00
Operativní leasing vozu střední třídy
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2016 25.05.2016 09:00
Nástavba učeben a stavební úpravy objektu školní družiny a jídelny ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2016 06.05.2016 12:00
Poskytování pevných telekomunikačních služeb pro MMK a MPK
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2016 22.04.2016 08:00
Příkazní smlouva č. MMK/SML/1633/2015 o zajišťování komunálních služeb pro statutární město Karviná a jeho obyvatele
nadlimitní Zadáno 30.12.2015
REALIZACE DODÁVKY VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD
podlimitní Zadáno 09.11.2015
DODÁVKA TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY A TELEFONŮ PRO STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
podlimitní Zadáno 21.10.2015 20.11.2015 12:00
Ostraha budov MMK a Zámku Fryštát včetně úklidu Zámku Fryštát
podlimitní Zadáno 13.09.2015
Revitalizace části vodního toku Rajecký potok
VZ malého rozsahu Zadáno 13.08.2015
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9  ››