Profil zadavatele: Statutární město Karviná

  • Název: Statutární město Karviná
  • IČO: 00297534
  • Adresa:
    Fryštátská 72/1
    73301 Karviná
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635104

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Budova čp. 2379 na ul. Žižkova v Karviné – Mizerově
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2020 16.09.2020 12:00
Karviná-Policejní mobilní služebna
podlimitní Zadáno 31.08.2020 17.09.2020 10:00
Rozvoj Městského kamerového a dohlížecího systému etapa IV
podlimitní Zadáno 21.08.2020 07.09.2020 08:00
Nákup ICT zařízení - NG-IPS 08/2020
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2020 25.08.2020 10:00
Nákup ICT zařízení 08/2020
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2020 24.08.2020 08:00
Správa, provoz a údržba hřbitovů a zajišťování hřbitovních služeb na hřbitovech na území statutárního města Karviná
nadlimitní Zadáno 29.07.2020 01.09.2020 09:00
Lokalita RD Nad Vagónkou
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2020 13.07.2020 12:00
Technický dozor a koordinátor BOZP - Revitalizace vodní plochy na území historického parku Boženy Němcové postiženého důlní činností na lokalitu pro volnočasové aktivity obyvatel města Karviné
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2020 13.07.2020 12:00
Nákup ICT zařízení - obnova IT 6/2020
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2020 29.06.2020 08:00
Zabezpečení odborných služeb k implementaci Programu rozvoje města Karviná - Karviná všemi deseti
nadlimitní Zadáno 10.06.2020 14.07.2020 09:00
Poskytování tiskových služeb na období od 01.08.2020 do 31.07.2024
podlimitní Zadáno 27.05.2020 12.06.2020 10:00
Optické propojení budov MMK-BG-PZS-STARS
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2020 10.06.2020 10:00
Nákup spotřebního materiálu 04/2020
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2020 23.04.2020 09:00
Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Karviná - aktualizace
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2020
Dodavatel jídelních kuponů pro vykonavatele dobrovolné veřejné služby Magistrátu města Karviné
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2020 19.03.2020 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  6 7 8 9 10 11 12 13 14  ››