Profil zadavatele: Statutární město Karviná

  • Název: Statutární město Karviná
  • IČO: 00297534
  • Adresa:
    Fryštátská 72/1
    73301 Karviná
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635104

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna části oken a dveří v objektu ZUŠ, Majakovského 2217/9, Karviná-Mizerov
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2023 30.06.2023 12:00
Nákup spotřebního materiálu 34/2023 pro RKKA
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2023 26.06.2023 10:00
Nákup spotřebního materiálu 33/2023 pro ZŠ a MŠ Borovského
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2023 26.06.2023 09:00
Protipožární kontroly a odstranění závad po provedených kontrolách v bytových domech a v nebytových prostorech ve vlastnictví statutárního města Karviné
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2023 28.06.2023 10:00
Nákup ICT zařízení 06/2023 (Kamery MKDS Městský bazén)
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2023 26.06.2023 09:00
Nákup drobných ICT zařízení a materiálu 07/2023
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2023 20.06.2023 08:00
Dodávka kancelářských potřeb 2023-2025
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2023 12.06.2023 09:00
Opravy havarijních stavů a poškození v objektu ZUŠ Majakovského 2217/9, Karviná-Mizerov
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2023 07.06.2023 12:00
Revize přenosných elektrospotřebičů ve správě Odboru organizačního Magistrátu města Karviné
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2023 26.05.2023 09:00
Nákup drobného ICT zařízení a materiálu 06/2023 MMK
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2023 11.05.2023 08:00
Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za újmu
nadlimitní Zadáno 04.05.2023 05.10.2023 13:00
Nákup spotřebního materiálu 28/2023 SSK
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2023 09.05.2023 08:00
„zpracování změny č. 7 Územního plánu Karviné“
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2023 10.05.2023 12:30
Odvodnění budovy školní družiny ZŠ a MŠ Dělnická
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2023 10.05.2023 08:00
„Rozšíření služeb Denního stacionáře v Karviné“ – projektová dokumentace a inženýrská činnost
podlimitní Zadáno 27.04.2023 17.05.2023 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 10  ››