Profil zadavatele: Statutární město Karviná

  • Název: Statutární město Karviná
  • IČO: 00297534
  • Adresa:
    Fryštátská 72/1
    73301 Karviná
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635104

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Úprava plochy před obřadní síní na Centrálním hřbitově v Karviné-Ráji
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2018 26.06.2018 12:00
Webové stránky Regionální knihovny Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2018 28.06.2018 10:00
Výkon činnosti TDS a KBOZP při přípravě a realizaci stavby Rekonstrukce domů čp. 33-35
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2018 11.06.2018 12:00
Výkon technického dozoru stavebníka včetně inženýrské činnosti a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při realizaci stavby pod názvem Rekonstrukce objektu KOSMOS v Karviné
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2018 04.06.2018 12:00
Oprava komunikace ul. Husova v Karviné-Fryštátě včetně opravy části křižovatky MK ul. Husova x Ostravská v Karviné-Fryštátě a oprava části MK na ul. Alšova u č. p. 852/13 v Karviné-Fryštátě
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2018 05.06.2018 12:00
Malířské a natěračské práce budovách ve vlastnictví statutárního města Karviné
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2018 04.06.2018 12:00
Rekonstrukce mostu M 46/6 přes Železárenský potok na ul. U Bažantnice v Karviné-Novém Městě
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2018 28.05.2018 12:00
Volnočasový sportovní areál pod objektem Obchodní akademie v Karviné - Hranicích
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2018 24.05.2018 12:00
OPRAVA UL. ŽIZKOVA
podlimitní Zadáno 26.04.2018 01.06.2018 10:00
Rekonstrukce domů čp. 33-35 v Karviné - zpracování projektové dokumentace
nadlimitní Zadáno 12.04.2018 15.05.2018 11:00
Generální oprava a provádění servisu klimatizačního zařízení jižního křídla budovy B Magistrátu města Karviné č.p. 618 na ul. Karola Śliwky v Karviné-Fryštátě
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2018 10.04.2018 09:00
Oprava chodníku na ul. Dačického (od ul. Březové po ul. Prameny)
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2018 03.04.2018 12:00
Oprava chodníků a parkovacích míst na ul. Haškova
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2018 27.03.2018 12:00
Poskytování služeb technické a servisní podpory k systémům EZS, EPS a ERO Městského stadionu Karviná (MSK)
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2018 31.01.2018 10:00
Městské televizní vysílání - Karvinský expres
nadlimitní Zadáno 01.01.2018
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9  ››