Profil zadavatele: Statutární město Karviná

  • Název: Statutární město Karviná
  • IČO: 00297534
  • Adresa:
    Fryštátská 72/1
    73301 Karviná
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635104

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Ostraha bývalého hotelu KOSMOS, na ulici Žižkova 1799, Karviná-Mizerov
mimo režim ZZVZ Zadáno 24.09.2018
„MODERNIZACE GEOGRAFICKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU SMK“
nadlimitní Zadáno 19.09.2018 27.11.2018 09:00
„ÚKLIDOVÉ SLUŽBY V BUDOVÁCH MAGISTRÁTU MĚSTA KARVINÉ“
nadlimitní Zadáno 11.09.2018 15.10.2018 09:00
Dodávka tepla pro vytápění a dodávka teplé vody – KOSMOS
podlimitní Zadáno 06.09.2018
„OPERATIVNÍ LEASING DVOU ELEKTROMOBILŮ PRO STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ“
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2018 04.09.2018 09:00
Rozvoj městského kamerového dohlížecího systému (MKDS)
nadlimitní Zadáno 09.07.2018 27.08.2018 09:00
Výměna oken v 2.NP budovy čp. 1434 na ulici Mírové v Karviné-Novém Městě
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2018 09.07.2018 12:00
Úprava plochy před obřadní síní na Centrálním hřbitově v Karviné-Ráji
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2018 26.06.2018 12:00
Webové stránky Regionální knihovny Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2018 28.06.2018 10:00
Výkon činnosti TDS a KBOZP při přípravě a realizaci stavby Rekonstrukce domů čp. 33-35
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2018 11.06.2018 12:00
Výkon technického dozoru stavebníka včetně inženýrské činnosti a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při realizaci stavby pod názvem Rekonstrukce objektu KOSMOS v Karviné
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2018 04.06.2018 12:00
Oprava komunikace ul. Husova v Karviné-Fryštátě včetně opravy části křižovatky MK ul. Husova x Ostravská v Karviné-Fryštátě a oprava části MK na ul. Alšova u č. p. 852/13 v Karviné-Fryštátě
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2018 05.06.2018 12:00
Malířské a natěračské práce budovách ve vlastnictví statutárního města Karviné
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2018 04.06.2018 12:00
Rekonstrukce mostu M 46/6 přes Železárenský potok na ul. U Bažantnice v Karviné-Novém Městě
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2018 28.05.2018 12:00
Volnočasový sportovní areál pod objektem Obchodní akademie v Karviné - Hranicích
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2018 24.05.2018 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9  ››