Veřejná zakázka: Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech statutárního města Karviná

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1605
Systémové číslo: P23V00000122
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-028378
Datum zahájení: 30.06.2023
Žádost o účast podat do: 01.08.2023 10:00
Předběžnou nabídku podat do: 11.10.2023 10:00
Nabídku podat do: 20.03.2024 16:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech statutárního města Karviná
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (úspory provozních nákladů souvisejících s užitím energií – dále jen „služby“) pro objekty ve vlastnictví statutárního města Karviná.
V rámci zakázky bude poskytovatelem služeb dopracován návrh energeticky úsporných opatření:

-zpracování projektové dokumentace a zajištění dalších činností pro zajištění stavebních povolení na realizaci úsporných opatření, budou-li dle nabídky účastníka s ohledem na navrhovaná opatření nezbytná a nebyly-li podklady poskytnuty zadavatelem,
-veškerá inženýrská činnost, zejména vyřízení náležitostí spojených se získáním stavebního povolení,
-zpracování prováděcí projektové dokumentace na realizaci úsporných opatření,
-dodávka a montáž navržených úsporných opatření „na klíč“,
-zpracování dokumentace skutečného provedení úsporných opatření,
-vypracování podrobného provozního řádu pro nově instalovaná zařízení a zaškolení obsluhy,
-energetický management (služby zahrnující trvalé sledování a vyhodnocování dosahovaných úspor energie) po dobu trvání smluvního vztahu,
včetně kontroly instalovaného zařízení,
-poskytnutí záruky za dosažení předpokládaných úspor,
-sledování a vyhodnocování dosažených výsledků po dobu trvání smluvního vztahu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
  Důvod použití jednacího řízení:
  dle § 60 odst. 1 písm. c) ZZVZ, jelikož se jedná o takové veřejné zakázky a plnění, které jsou komplexního a celkově složitého charakteru. Typickým rysem EPC projektů je skutečnost, že úspor bude možno dosáhnout pomocí technicky odlišných řešení, resp. odlišně strukturovaného portfolia služeb. Právě s ohledem na tato odlišná technická řešení nelze předem plně specifikovat požadavky zadavatele na technické provedení, které budou dodavatelé navrhovat samostatně
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 30 800 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karviná

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Karviná
 • IČO: 00297534
 • Poštovní adresa:
  Fryštátská 72/1
  73301 Karviná
 • Název odboru: Odbor majetkový
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635104

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.karvina.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky