Profil zadavatele: Statutární město Karviná

  • Název: Statutární město Karviná
  • IČO: 00297534
  • Adresa:
    Fryštátská 72/1
    73301 Karviná
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635104

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozvoj městského kamerového dohlížecího systému (MKDS)
nadlimitní Zadáno 09.07.2018 27.08.2018 09:00
Výměna oken v 2.NP budovy čp. 1434 na ulici Mírové v Karviné-Novém Městě
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2018 09.07.2018 12:00
Úprava plochy před obřadní síní na Centrálním hřbitově v Karviné-Ráji
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2018 26.06.2018 12:00
Webové stránky Regionální knihovny Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2018 28.06.2018 10:00
Výkon činnosti TDS a KBOZP při přípravě a realizaci stavby Rekonstrukce domů čp. 33-35
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2018 11.06.2018 12:00
Oprava komunikace ul. Husova v Karviné-Fryštátě včetně opravy části křižovatky MK ul. Husova x Ostravská v Karviné-Fryštátě a oprava části MK na ul. Alšova u č. p. 852/13 v Karviné-Fryštátě
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2018 05.06.2018 12:00
Rekonstrukce mostu M 46/6 přes Železárenský potok na ul. U Bažantnice v Karviné-Novém Městě
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2018 28.05.2018 12:00
Rekonstrukce domů čp. 33-35 v Karviné - zpracování projektové dokumentace
nadlimitní Zadáno 12.04.2018 15.05.2018 11:00
Generální oprava a provádění servisu klimatizačního zařízení jižního křídla budovy B Magistrátu města Karviné č.p. 618 na ul. Karola Śliwky v Karviné-Fryštátě
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2018 10.04.2018 09:00
Oprava chodníku na ul. Dačického (od ul. Březové po ul. Prameny)
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2018 03.04.2018 12:00
Oprava chodníků a parkovacích míst na ul. Haškova
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2018 27.03.2018 12:00
Poskytování služeb technické a servisní podpory k systémům EZS, EPS a ERO Městského stadionu Karviná (MSK)
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2018 31.01.2018 10:00
Městské televizní vysílání - Karvinský expres
nadlimitní Zadáno 01.01.2018
REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ BOROVSKÉHO, ZŠ A MŠ CIHELNÍ A ZŠ A MŠ ŠKOLSKÁ V KARVINÉ – STAVEBNÍ PRÁCE
podlimitní Zrušeno 08.12.2017 31.01.2018 10:00
REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ PRAMENY, ZŠ A MŠ U LESA A ZŠ A MŠ U STUDNY V KARVINÉ - DODÁVKY
nadlimitní Zadáno 08.12.2017 17.01.2018 10:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016