Profil zadavatele: Statutární město Karviná

  • Název: Statutární město Karviná
  • IČO: 00297534
  • Adresa:
    Fryštátská 72/1
    73301 Karviná
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635104

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Strategický plán rozvoje města Karviná pro období 2013-2025
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2013
Dodávka tepla pro dům č. p. 1352-1356, tř. Osvobození, Karviná-Nové Město
nadlimitní Zadáno 31.08.2012
Karviná-Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému
podlimitní Zadáno 09.08.2012 06.09.2012 12:00
Vybavení učeben základních škol v Karviné
podlimitní Zadáno 09.08.2012
Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za škodu
nadlimitní Zadáno 28.12.2011
Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za škodu
nadlimitní Zadáno 28.12.2011
Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za škodu
nadlimitní Zadáno 28.12.2011
Provozování plynových kotelen a dodávek tepla a teplé vody pro SMK a jeho příspěvkové organizace
nadlimitní Zadáno 11.11.2011
Dodávka a odběr tepla – ZUŠ
nadlimitní Zadáno 21.12.2005
Dodávka a odběr tepla – budovy MMK
nadlimitní Zadáno 03.09.2003
Technická podpora informačního systému Cityware
podlimitní Zadáno 01.12.1999
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  4 5 6 7 8 9