Profil zadavatele: Statutární město Karviná

  • Název: Statutární město Karviná
  • IČO: 00297534
  • Adresa:
    Fryštátská 72/1
    73301 Karviná
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635104

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka kancelářských potřeb 2017-2019
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2017 15.05.2017 10:00
Výsadby dřevin jaro 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2017 10.04.2017 12:00
Zadavatelská činnost v roce 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2017 20.03.2017 12:00
Údržba zeleně na Masarykově náměstí v Karviné-Fryštátě
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2017 07.03.2017 12:00
Zhotovení a doručení tabulek k označování budov a zhotovení, doručení, montáž, demontáž tabulek k označování ulic a veřejných prostranství ve městě Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 13.12.2016 21.12.2016 09:00
Digitální povodňový plán statutárního města Karviné a Digitální povodňový plán ORP Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2016 05.12.2016 13:00
Odvedení dešťových vod na ul. Na Stráni
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2016 14.12.2016 12:00
Dodávka, instalace, konfigurace a migrace Pultu centrální ochrany a dodávka, instalace a konfigurace objektových komunikačních zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2016 30.09.2016 11:00
Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za újmu
nadlimitní Zadáno 08.08.2016 18.10.2016 13:00
Revitalizace zahrady klubu seniorů na ul. Rudé armády č.p. 536/1 v Karviné-Hranicích
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2016 17.08.2016 12:00
Rekonstrukce Hasičské zbrojnice v Karviné – Ráji
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2016 11.07.2016 12:00
Operativní leasing vozu střední třídy
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2016 25.05.2016 09:00
Poskytování pevných telekomunikačních služeb pro MMK a MPK
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2016 22.04.2016 08:00
REALIZACE DODÁVKY VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD
podlimitní Zadáno 09.11.2015
DODÁVKA TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY A TELEFONŮ PRO STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
podlimitní Zadáno 21.10.2015 20.11.2015 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016