Profil zadavatele: Statutární město Karviná

  • Název: Statutární město Karviná
  • IČO: 00297534
  • Adresa:
    Fryštátská 72/1
    73301 Karviná
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635104

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Městské televizní vysílání - Karvinský expres
nadlimitní Zadáno 01.01.2018
REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ BOROVSKÉHO, ZŠ A MŠ CIHELNÍ A ZŠ A MŠ ŠKOLSKÁ V KARVINÉ – STAVEBNÍ PRÁCE
podlimitní Zrušeno 08.12.2017 31.01.2018 10:00
REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ PRAMENY, ZŠ A MŠ U LESA A ZŠ A MŠ U STUDNY V KARVINÉ - DODÁVKY
nadlimitní Zadáno 08.12.2017 17.01.2018 10:30
REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ PRAMENY, ZŠ A MŠ U LESA A ZŠ A MŠ U STUDNY V KARVINÉ - STAVEBNÍ PRÁCE
podlimitní Zrušeno 08.12.2017 07.02.2018 08:30
Rekonstrukce střešní části budovy na ul. Karola Sliwky čp. 149 v Karviné-Fryštátě
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2017 23.11.2017 12:00
Ekonomický informační systém pro příspěvkové organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2017 02.11.2017 10:00
SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ
nadlimitní Zadáno 19.09.2017 02.11.2017 10:30
Výstavba parkovací plochy na ul. Na Zátiší v Karviné-Loukách (školka)“
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2017 25.09.2017 12:00
Hasičská zbrojnice Karviná – Louky
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2017 10.08.2017 12:00
Stavebně technické průzkumy v domech čp. 33 na ul. Svatováclavské, čp. 34 a 35 na Masarykově náměstí, Karviná – Fryštát
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2017 07.07.2017 12:00
Rekonstrukce městského kamerového dohlížecího systému (MKDS)
podlimitní Zadáno 03.05.2017 26.05.2017 09:30
Výsadby dřevin jaro 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2017 10.04.2017 12:00
Zadavatelská činnost v roce 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2017 20.03.2017 12:00
Údržba zeleně na Masarykově náměstí v Karviné-Fryštátě
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2017 07.03.2017 12:00
Zhotovení a doručení tabulek k označování budov a zhotovení, doručení, montáž, demontáž tabulek k označování ulic a veřejných prostranství ve městě Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 13.12.2016 21.12.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016