Veřejná zakázka: „Koncepční dořešení lokality Loděnice v parku B. Němcové“ – projektová dokumentace a inženýrská činnost

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1787
Systémové číslo: P24V00000066
Evidenční číslo zadavatele: P24V00000066
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-023755
Datum zahájení: 04.04.2024
Nabídku podat do: 23.04.2024 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Koncepční dořešení lokality Loděnice v parku B. Němcové“ – projektová dokumentace a inženýrská činnost
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace dle standardů služeb ČKAIT.
Jedná se o provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti a zajištění všech potřebných rozhodnutí včetně nabytí právní moci, zajištění jiných opatření orgánů veřejné správy či jiných úkonů umožňujících realizaci záměru pod názvem „Koncepční dořešení lokality Loděnice v parku B. Němcové“ – projektová dokumentace a inženýrská činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy, včetně zastupování v příslušných řízeních.
Předmětem plnění je zejména:
a) provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti, zejména vypracování všech potřebných dokumentací včetně dokumentací pro provádění stavby (dále též „DPS“), zajištění všech potřebných rozhodnutí (povolení záměru) včetně nabytí právní moci, zajištění jiných opatření orgánů veřejné správy či jiných úkonů umožňujících realizaci záměru pod názvem „Koncepční dořešení lokality Loděnice v parku B. Němcové“ – projektová dokumentace a inženýrská činnost (dále též „stavba“) v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákonem č. 283/2021 Sb., stavebním zákonem) včetně zastupování v příslušných řízeních.
Předmětem této smlouvy je rovněž zajištění souhlasu orgánu státního požárního dozoru, je-li vyžadován právním předpisem.
b) výkon autorského dozoru (dozoru projektanta) v souladu se vzorem smlouvy, který je přílohou č. 2 tohoto dokumentu.
Více v podrobnostech příloh zadávací dokumentace.

Financováno Evropskou unií.
Tento projekt bude spolufinancován z prostředků SFŽP z Operačního programu Spravedlivá transformace – 24. výzva Obnova území – Koncepce a příprava projektů

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karviná

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Karviná
 • IČO: 00297534
 • Poštovní adresa:
  Fryštátská 72/1
  73301 Karviná
 • Název odboru: Odbor majetkový
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635104

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků