Profil zadavatele: Statutární město Karviná

  • Název: Statutární město Karviná
  • IČO: 00297534
  • Adresa:
    Fryštátská 72/1
    73301 Karviná
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635104

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
REALIZACE DODÁVKY VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD
podlimitní Zadáno 09.11.2015
DODÁVKA TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY A TELEFONŮ PRO STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
podlimitní Zadáno 21.10.2015 20.11.2015 12:00
Revitalizace části vodního toku Rajecký potok
VZ malého rozsahu Zadáno 13.08.2015
Sečení lesoparků Dubina a Rájecká remíza
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2015 13.04.2015 12:00
Rámcová smlouva - Zadavatelská činnost 2015/2016
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2015
Poskytování služeb spočívajících v zajištění služby "SENIOR TAXI"
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2014 02.01.2015 12:00
Dodávka vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací
podlimitní Zadáno 29.07.2014
Smlouva o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací VVVK číslo 33204
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2014
Zadavatelská činnost v roce 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 22.04.2014
Sečení parků, krajnic a bezprizorních ploch
nadlimitní Zadáno 23.01.2014 07.04.2014 10:00
Odlučovače ropných látek ve městě Karviná
podlimitní Zadáno 15.01.2014 06.02.2014 10:00
Smlouva o zprostředkování, správě pojištění a poradenské činnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 31.12.2013 31.01.2014 00:00
poskytování služby SENIOR TAXI
VZ malého rozsahu Zadáno 23.12.2013
Dodávka tepla pro bytové domy tř. Družby č.p. 1203-1206, č.p. 1207-1210 a ZŠ Družby 1383, Karviná-Nové Město
nadlimitní Zadáno 01.08.2013
Údržba lesoparků Dubina a Rájecká remíza
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2013
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016