Veřejná zakázka: „Rekonstrukce parkoviště u budovy polikliniky v Karviné“ - PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1808
Systémové číslo: P24V00000087
Evidenční číslo zadavatele: P24V00000087
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 30.04.2024
Nabídku podat do: 21.05.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Rekonstrukce parkoviště u budovy polikliniky v Karviné“ - PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace dle standardů služeb ČKAIT.
Jedná se o provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti, zejména vypracování všech potřebných dokumentací včetně všech potřebných dokumentací pro provádění stavby (dále též „DPS“), zajištění všech potřebných rozhodnutí (povolení záměru) včetně nabytí právní moci, zajištění jiných opatření orgánů veřejné správy, či jiných úkonů umožňujících realizaci záměru v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákonem č. 283/2021 Sb., stavebním zákonem včetně zastupování v příslušných řízeních. Předmětem této smlouvy je rovněž zajištění souhlasu orgánu státního požárního dozoru, je-li vyžadován právním předpisem a výkon autorského dozoru (dozoru projektanta).
Součástí plnění je výkon autorského dozoru (dozoru projektanta).
Řešeným územím je parkoviště u polikliniky v Karviné (č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné – Mizerově). Realizací projektu bude předmětná plocha revitalizována v souladu s Adaptační strategií statutárního města Karviné dostupní na https://www.karvina.cz/folder/814/display/.
Více v podrobnostech příloh zadávací dokumentace.

Poznámka k příloze zadávací dokumentace č. 3
Některá videa nejde s ohledem na jejich velikost umístit v tomto elektronickém nástroji, kde je velikost souboru limitována na 50 MB. Videa na tuto velikost upravit nejdou.
Kompletní příloha č. 3 - Podklady je volně ke stažení na této adrese: https://cloud.karvina.cz/index.php/s/sxqCdQTSSgjCulW

Realizováno v rámci projektu „IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation, LIFE20 IPC/CZ/000004 – LIFE-IP COALA“, který je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím komunitárního programu LIFE.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karviná

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Karviná
 • IČO: 00297534
 • Poštovní adresa:
  Fryštátská 72/1
  73301 Karviná
 • Název odboru: Odbor majetkový
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635104

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy