Veřejná zakázka: „Revitalizace veřejného prostranství před autobusovým nádražím v Karviné – PD“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1805
Systémové číslo: P24V00000084
Evidenční číslo zadavatele: P24V00000084
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 25.04.2024
Nabídku podat do: 16.05.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Revitalizace veřejného prostranství před autobusovým nádražím v Karviné – PD“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace dle standardů služeb ČKAIT.
Jedná se o provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti, zejména vypracování všech potřebných dokumentací včetně všech potřebných dokumentací pro provádění stavby (dále též „DPS“), zajištění všech potřebných rozhodnutí (povolení záměru) včetně nabytí právní moci, zajištění jiných opatření orgánů veřejné správy, či jiných úkonů umožňujících realizaci záměru v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákonem č. 283/2021 Sb., stavebním zákonem včetně zastupování v příslušných řízeních. Předmětem této smlouvy je rovněž zajištění souhlasu orgánu státního požárního dozoru, je-li vyžadován právním předpisem a výkon autorského dozoru (dozoru projektanta).
Řešeným územím je veřejné prostranství před autobusovým nádražím v Karviné. Realizací projektu bude předmětná plocha revitalizována v souladu s Adaptační strategií statutárního města Karviné dostupní na https://www.karvina.cz/folder/814/display/.
Více v podrobnostech příloh zadávací dokumentace.

Realizováno v rámci projektu „IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation, LIFE20 IPC/CZ/000004 – LIFE-IP COALA“, který je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím komunitárního programu LIFE.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Karviná

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Karviná
 • IČO: 00297534
 • Poštovní adresa:
  Fryštátská 72/1
  73301 Karviná
 • Název odboru: Odbor majetkový
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635104

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy