Veřejná zakázka: „OPRAVA A ÚDRŽBA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ PRO VÝMĚNU ZEMNÍCH SVÍTIDEL V HISTORICKÉM CENTRU KARVINÉ“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Probíhají úkony směřující k zadání zakázky.
DBID: 1844
Systémové číslo: P24V00000123
Evidenční číslo zadavatele: P24V00000123
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 23.05.2024
Nabídku podat do: 11.06.2024 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „OPRAVA A ÚDRŽBA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ PRO VÝMĚNU ZEMNÍCH SVÍTIDEL V HISTORICKÉM CENTRU KARVINÉ“
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem zakázky je realizace dodávek prvků veřejného osvětlení a související stavební práce pro výměnu zemních svítidel pro architektonické osvětlení v historickém centru Karviné v rozsahu dle zadávací dokumentace.
Technické parametry
V rámci plnění veřejné zakázky budou provedeny dodávky a související stavební práce pro výměnu zemních svítidel pro architektonické osvětlení v historickém centru Karviné, spočívající v navržení světelně-technického řešení osvětlení fasád osvětlovaných objektů dle podkladů pro světelné výpočty, v dodání a správné a odborné montáži zemních svítidel včetně zajištění finální světelné zkoušky a případného směrování zemních svítidel.
Účelem výměny zemních svítidel je snížení energetické náročnosti soustavy zemních svítidel a podstatné snížení budoucích provozních nákladů související s poruchami a škodami stávajících zemních svítidel při současném splnění požadavků na kvalitu osvětlení fasád. Z toho důvodu stanovil zadavatel soubor minimálních světelně-technických parametrů dodávaných LED zemních svítidel (viz Příloha ZD č.7- PARAMETRY SV-Zemní svítidla hist.centra), kde jsou shrnuty požadavky směřující ke snížení energetické náročnosti, vedlejších provozních nákladů na provoz a údržbu a zajištění požadovaných kvalitativních parametrů zemních svítidel.
Maximální hodnota příkonu nově navržených zemních svítidel nesmí přesáhnout 860 W.
Součástí předmětu plnění je také provedení světelně-technických výpočtů a předložení požadovaných dokumentů dle přesného zadání k doložení splnění požadovaných světelně-technických požadavků předkládaného technického řešení v nabídce účastníka. Zadavatel požaduje od účastníka předložení světelně technických výpočtů zpracovaných dle podkladů v souladu s výsledkem světelné zkoušky (viz Příloha ZD č.6 - PODKLADY PRO VÝPOČTY_Zemní svítidla hist.centra). Účastník dále doloží všechny světelně technické výpočty v otevřeném formátu *.evo, světelně-technických parametrů navržených svítidel v datové podobě (tzv. eulumdat) a podrobné informace o nabízených svítidlech ve formě doložení potřebné dokumentace ke každému z nabízených typů svítidel pro ověření jejich elektrických a světelně-technických parametrů.
Požadovaný rozsah dokumentace pro každý typ nabízeného svítidla je následující:
• technický list svítidla,
• technický list napájecího zdroje (pokud nejsou podrobné údaje uvedeny již v technickém listu svítidla),
• LM80 test report čipu osazeného v daném svítidle,
• Certifikát ENEC, ENEC+ nebo soubor certifikátů dle EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-13:2006 + A1:2012 + A2:2016, IEC/TR 62778:2014,
• Protokoly akreditované zkušebny o výsledcích testu ochrany proti vniknutí (IP) nebo uvedení v ENEC

• Protokoly akreditované zkušebny o výsledcích testu mechanické odolnosti (IK) nebo uvedení v ENEC
• Prohlášení výrobce svítidla o splnění parametrů v rozsahu Přílohy č. 7 Zadávací dokumentace.

Více v podrobnostech zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Karviná

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Karviná
 • IČO: 00297534
 • Poštovní adresa:
  Fryštátská 72/1
  73301 Karviná
 • Název odboru: Odbor komunálních služeb
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635104

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy