Veřejná zakázka: „OSTRAHA AREÁLU TSK A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1167
Systémové číslo: P21V00000096
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-028452
Datum zahájení: 02.08.2021
Nabídku podat do: 31.08.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „OSTRAHA AREÁLU TSK A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících v nepřetržité ochraně a dohledu nad budovami, movitým i nemovitým vybavením a zařízením a dalšími věcmi v areálu TSK na ul. Bohumínská 1878/6, Karviná – Nové Město.
Rozsah plnění je stanoven pro všechny objekty na uvedené adrese, včetně ochrany dalších movitých věcí a majetku TSK, majetku třetích osob, zaměstnanců TSK, externích spolupracovníků, zajištění chodu vrátnice - evidence vnášených a vynášených věcí, kontrola oprávněnosti vstupů osob, evidence hostů a návštěv a jejich ohlašování, evidence klíčů, poskytování informací návštěvníkům, sledování příchodů a odchodů zaměstnanců, evidence vjezdů a výjezdů vozidel, vyřizování telefonických dotazů a přepojování hovorů v obvyklé i mimo obvyklou pracovní dobu, zajištění nepřetržitého provozu podatelny a ohlašovny poruch, uchovávání a evidence doručených a předaných zásilek a klíčů, další drobné činnosti důležité pro chod – zabezpečení činnosti vrátnice dle denní doby.
Předmět veřejné zakázky dále zahrnuje plnění povinností vyplývajících z platné dokumentace požární ochrany jednotlivých objektů a činnost dodavatele při řešení mimořádných situací a vykonávání činností spojených s protipožární prevencí.
Součástí plnění je obsluha nízkotlaké plynové kotelny a tlakových nádob. Dodavatel musí disponovat patřičnými osvědčeními. Více ve vzoru smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Zajištění ostrahy při aktivitách nad rámec běžného provozu, na kterých participuje ostraha spojená s fyzickou ostrahou majetku a osob. Dodavatel v návrhu smlouvy uvede cenu za 1 hodinu a 1 pracovníka aktivity nad rámec běžného provozu. Tato cena bude uvedena samostatně a nebude součástí hodnocení nabídek.

Zadavatel připouští variantní řešení při poskytování služeb, které jsou předmětem plnění.

Varianta poskytování služby č. 1
Provozování pultu centralizované ochrany, dohled nad kamerovými systémy.
Stávající kamerový systém sestává z 5 ks kamer.
Kamerový systém bude dodavatelem (poskytovatelem služby) doplněn na minimální celkový počet 26 kamer s tím, že je na provozovateli služby, zda využije stávající kamery, či je nahradí kamerami novými.
Zajištění služeb spočívajících v nepřetržité ochraně a dohledu nad budovami, movitým i nemovitým vybavením a zařízením a dalšími věcmi v areálu TSK na ul. Bohumínská 1878/6, Karviná – Nové Město bude do zprovoznění celkového počtu 26 kamer a plnému pokrytí kritických bodů realizován nepřetržitě 2 osobami.
Následně bude hodinový fond zaměstnanců snížen s tím, že v průběhu nočních hodin bude ochranu a dohled nad budovami zajišťovat 1 osoba s podporou dojezdové hlídky a vzdáleného centrálního pultu.

Varianta poskytování služby č. 2
Zajištění služeb spočívajících v nepřetržité ochraně a dohledu nad budovami, movitým i nemovitým vybavením a zařízením a dalšími věcmi v areálu TSK na ul. Bohumínská 1878/6, Karviná – Nové Město bude realizován 2 osobami, a to nepřetržitě, 24 hodin denně, za podpory stávajícího kamerového systému.
Více v podrobnostech zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušený režim
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní (zjednodušený)
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Karviná

Zadavatel

 • Úřední název: Technické služby Karviná, a.s.
 • IČO: 65138082
 • Poštovní adresa:
  Bohumínská 1878/6
  73506 Karviná
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 637602

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.karvina.cz/profile_display_60.html)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky