Veřejná zakázka: Strategické dokumenty statutárního města Karviné - Plán udržitelné městské mobility

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1021
Systémové číslo: P20V00000101
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-034832
Datum zahájení: 06.10.2020
Nabídku podat do: 09.11.2020 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Strategické dokumenty statutárního města Karviné - Plán udržitelné městské mobility
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování strategických dokumentů pro statutární město Karviná, a to plánu udržitelné městské mobility (dále jen „PUM“).

Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření PUM, který komplexně prováže všechny druhy dopravy a bude řešit možnosti snižování zátěže na životní prostředí.
PUM se bude zabývat všemi druhy dopravy ve městě, tj. individuální automobilovou, městskou hromadnou a příměstskou dopravou, cyklistickou a pěší dopravou, a v neposlední řadě statickou dopravou neboli dopravou v klidu, tj. problematikou parkování, a to zejména v sídlištních částech města.
Důvodem ke zpracování PUM Karviné je zajištění trvale udržitelného dopravního systému založeného na nových principech městského plánování a zajištění uskutečnění prioritních cílů pro udržitelnou dopravu. PUM bude přispívat k naplnění těchto základních cílů:
• jasná vize a definované strategické a specifické cíle směřující k udržitelné dopravě,
• zlepšení mobility a dostupnosti města ve vztahu k okolním obcím a spádovému území,
• zvýšení bezpečnosti dopravy,
• snížení znečištění ovzduší,
• snížení hlukové zátěže,
• snížení produkce skleníkových plynů a energetické spotřeby,
• zvýšení efektivity přepravy osob a zboží,
• podpora ekonomického a společenského rozvoje města,
• zatraktivnění a zpříjemnění prostředí města,
• zvýšení kvality života obyvatel,
• zlepšení image města.

Více v podrobnostech dalších ustanovení a příloh zadávací dokumentace.

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu “Strategické dokumenty statutárního města Karviné“,
registrační číslo projektu: CZ.03.4.74./0.0/0.0/17_080/0009841, který je spolufinancován z Evropské unie prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost, výzva č. 80

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karviná

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Karviná
 • IČO: 00297534
 • Poštovní adresa:
  Fryštátská 72/1
  73301 Karviná
 • Název odboru: Odbor školství a rozvoje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635104

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky