Veřejná zakázka: „Rekonstrukce mostu M 46/6 přes Železárenský potok na ul. U Bažantnice v Karviné-Novém Městě – stavební práce“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1770
Systémové číslo: P24V00000049
Evidenční číslo zadavatele: P24V00000049
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 18.03.2024
Nabídku podat do: 12.04.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Rekonstrukce mostu M 46/6 přes Železárenský potok na ul. U Bažantnice v Karviné-Novém Městě – stavební práce“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je stavba nového mostního objektu, v místě mostu stávajícího, který bude v celém rozsahu odstraněn vzhledem k jeho špatnému a nevyhovujícímu stavebně-technickému stavu. Nosná konstrukce nového mostu je tvořena železobetonovou předpjatou příčlí, betonovanou na pevné skruži, která je spojena monoliticky s opěrami mostu. Nosná konstrukce je z betonu C35/45 XF2. Konstrukční výška průřezu je 0,39 m v poli a 0,75 m u opěr.
Více v podrobnostech příloh zadávací dokumentace.
V průběhu stavby bude nutná koordinace se zhotovitelem přeložky vedení nízkého napětí (přeložka je v gesci ČEZ Distribuce, a.s.).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Karviná

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Karviná
 • IČO: 00297534
 • Poštovní adresa:
  Fryštátská 72/1
  73301 Karviná
 • Název odboru: Odbor majetkový
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635104

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy