Veřejná zakázka: Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karviné

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1721
Systémové číslo: P23V00000238
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 20.12.2023
Nabídku podat do: 06.02.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karviné
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky
Základním úkolem projektu je oprava všech zpevněných ploch v řešeném prostoru tak, aby byl zajištěn maximální možný počet parkovacích stání a zároveň byl zajištěn přístup ke stávající zástavbě pro vozidla hasičského záchranného systému.
Jedná se o výstavbu parkovací plochy, která je navržena s ohledem na stávající deficit parkovacích ploch pro stávající zástavbu BD. Vlastní parkovací místa budou navržena se zatravňovacích panelů.
Stavba kříží stávající sítě technické infrastruktury. Tyto sítě budou v nezbytně nutné míře přeloženy, chráněny, či opraveny. Součástí projektu je také realizace dětského hřiště, instalace mobiliáře, vegetační úpravy, výsadby atd.
Více v podrobnostech příloh zadávací dokumentace.

Tento projekt bude spolufinancován z prostředků nadace OKD obcím.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 22 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karviná

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Karviná
 • IČO: 00297534
 • Poštovní adresa:
  Fryštátská 72/1
  73301 Karviná
 • Název odboru: Odbor majetkový
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635104

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy