Veřejná zakázka: REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ BOROVSKÉHO A ZŠ A MŠ CIHELNÍ V KARVINÉ - DODÁVKY

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1113
Systémové číslo: P21V00000042
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-013436
Datum zahájení: 19.04.2021
Nabídku podat do: 07.06.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ BOROVSKÉHO A ZŠ A MŠ CIHELNÍ V KARVINÉ - DODÁVKY
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka je rozdělena na dílčí části podle § 101 ZZVZ.
Zadavatel rozdělil zakázku na části, a to:
1. část veřejné zakázky: „NÁBYTEK“
2. část veřejné zakázky: „UČEBNÍ POMŮCKY“
3. část veřejné zakázky: „IT VYBAVENÍ“
4. část veřejné zakázky: „JAZYKOVÁ LABORATOŘ“
Dodavatelé jsou oprávněni podávat nabídky do libovolného počtu částí veřejné zakázky, tedy do jedné, dvou, tří či všech čtyř částí zadávacího řízení.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka učebních pomůcek, nábytku, jazykové laboratoře a IT vybavení pro odborné učebny na ZŠ a MŠ Borovského a ZŠ a MŠ Cihelní v Karviné.
Více v podrobnostech zadávací dokumentace.

Tento projekt je financován za podpory Evropské unie z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Výzva č. 92, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013312

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 216 472 Kč bez DPH

Místo plnění

 • dle jednotlivých částí

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Karviná
 • IČO: 00297534
 • Poštovní adresa:
  Fryštátská 72/1
  73301 Karviná
 • Název odboru: Odbor majetkový
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635104

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy