Veřejná zakázka: 3. část veřejné zakázky: „IT VYBAVENÍ“

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1116
Jedná se o část veřejné zakázky: REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ BOROVSKÉHO A ZŠ A MŠ CIHELNÍ V KARVINÉ - DODÁVKY

Název a popis předmětu

  • Název: 3. část veřejné zakázky: „IT VYBAVENÍ“

Stručný popis předmětu:
Obecné vymezení předmětu 3. části veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka IT vybavení pro odborné učebny na ZŠ a MŠ Borovského a ZŠ a MŠ Cihelní v Karviné. Jedná se například o dodávku PC setu, tiskárny, tabletu, dobíjecí stanice, dataprojektoru, multimediálního centra, 3D pracoviště apod.
Více v podrobnostech projektové dokumentace a položkových rozpočtů, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.


Předpokládaná hodnota

  • 1 957 935 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Karviná

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky