Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ BOROVSKÉHO A ZŠ A MŠ CIHELNÍ V KARVINÉ - DODÁVKY
Odesílatel Miroslav Švancar
Organizace odesílatele administrace zakázek s.r.o. [IČO: 09586695]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.04.2021 12:55:25
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace - Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2

Vážení dodavatelé, v příloze této zprávy zasílám dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2.

S pozdravem
Miroslav Švancar, administrátor VZ


Přílohy
- Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2.pdf (260.09 KB)
- Příloha DI2 č. 1 - Formulář nabídky - PROHLÁŠENÍ DODAVATELE - vzor pro 1. část vz (NÁBYTEK).docx (61.83 KB)