Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce - DI2 - prodloužení lhůty pro podání nabídekZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ BOROVSKÉHO A ZŠ A MŠ CIHELNÍ V KARVINÉ - DODÁVKY
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Veřejná zakázka je rozdělena na dílčí části podle § 101 ZZVZ.
Zadavatel rozdělil zakázku na části, a to:
1. část veřejné zakázky: „NÁBYTEK“
2. část veřejné zakázky: „UČEBNÍ POMŮCKY“
3. část veřejné zakázky: „IT VYBAVENÍ“
4. část veřejné zakázky: „JAZYKOVÁ LABORATOŘ“
Dodavatelé jsou oprávněni podávat nabídky do libovolného počtu částí veřejné zakázky, tedy do jedné, dvou, tří či všech čtyř částí zadávacího řízení.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka učebních pomůcek, nábytku, jazykové laboratoře a IT vybavení pro odborné učebny na ZŠ a MŠ Borovského a ZŠ a MŠ Cihelní v Karviné.
Více v podrobnostech zadávací dokumentace.

Tento projekt je financován za podpory Evropské unie z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Výzva č. 92, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013312
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html)
Kontakt: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html)
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 07.06.2021 09:00
Datum zahájení: 19.04.2021 00:00