Veřejná zakázka: Koncesní smlouva o pachtu a provozování vodního díla Karviná - rozšíření kanalizace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 933
Systémové číslo: P20V00000012
Datum zahájení: 13.02.2020
Nabídku podat do: 02.03.2020 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Koncesní smlouva o pachtu a provozování vodního díla Karviná - rozšíření kanalizace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětná veřejná zakázka je koncesí malého rozsahu na služby s využitím výjimky zakotvené v ust. § 178 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ").
Zakázka je vyhlašována mimo zadávací řízení podle ZZVZ. Ustanovení §§ 27 a 31 ZZVZ se nepoužijí.
Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci, a to z důvodu určitosti a srozumitelnosti výzvy (např. požadavky na zpracování nabídky, prokázání kvalifikace apod.), tedy za účelem naplnění požadavků dle § 6 ZZVZ (zásad rovného zacházení, transparentnosti a nediskriminace).
Za zadání koncese malého rozsahu na služby se považuje uzavření úplatné smlouvy.

Předmětem veřejné zakázky je provozování kanalizace pro veřejnou potřebu - Karviná rozšíření kanalizace.
Více v podrobnostech Výzvy k podání nabídky a jejich příloh.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 15 344 328 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Karviná
 • IČO: 00297534
 • Poštovní adresa:
  Fryštátská 72/1
  73301 Karviná
 • Název odboru: Odbor majetkový
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635104

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.karvina.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky