Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Koncesní smlouva o pachtu a provozování vodního díla Karviná - rozšíření kanalizace
Odesílatel Miroslav Švancar
Organizace odesílatele Miroslav Švancar [IČO: 62340701]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.02.2020 19:04:59
Předmět Dodatečné informace

Vážený dodavateli,
v příloze této zprávy zasíláme dodatečné informace ke koncesním podmínkám č. 1.


Přílohy
- Dodatečné informace ke koncesním podmínkám_k žádosti č. 01.pdf (207.47 KB)