Veřejná zakázka: „Stavební úpravy ul. Březová v Karviné – Ráji“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1229
Systémové číslo: P21V00000156
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-007627
Datum zahájení: 10.12.2021
Nabídku podat do: 10.01.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Stavební úpravy ul. Březová v Karviné – Ráji“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy ulice Březová v Karviné – Ráji, spočívající v rekonstrukci komunikace a parkovacích stání, úpravy a nové umístění chodníků a zpevněných ploch, vybudování nového zařízení veřejného osvětlení, podél nových odstavných ploch, chodníků a komunikací a příprava pro budoucí uložení kabelů metropolitní sítě města Karviná. V rámci realizace předmětné veřejné zakázky dojde ke kácení dřevin a sanačním zásahům na zeleni, výsadbám dřevin a souvisejícím sadovým úpravám. Součástí je i následná péče o vysazenou zeleň po dobu 5 let.
Projekt řeší také umístění mobiliáře, jako jsou lavičky, odpadkové koše a kontejnerová stání.
Více v podrobnostech projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 22 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karviná

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Karviná
 • IČO: 00297534
 • Poštovní adresa:
  Fryštátská 72/1
  73301 Karviná
 • Název odboru: Odbor majetkový
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635104

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky