Veřejná zakázka: Zabezpečení odborných služeb k implementaci Programu rozvoje města Karviná - Karviná všemi deseti

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 965
Systémové číslo: P20V00000044
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-020061
Datum zahájení: 10.06.2020
Nabídku podat do: 14.07.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zabezpečení odborných služeb k implementaci Programu rozvoje města Karviná - Karviná všemi deseti
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr poradce, který bude poskytovat níže uvedené služby pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet poskytovat vzájemně provázané expertní činnosti cíleně realizované k naplnění Programu rozvoje města Karviná – „Karviná všemi deseti“ a zajišťovat komplexní služby související s prosazováním a vyjednávám zájmů statutárního města Karviné, a to na krajské, národní a evropské úrovni s cílem vyjednat podmínky směřující k naplnění Programu rozvoje.
Součástí služeb poskytovaných poradcem bude vytvoření a udržování sítě spolupracujících klíčových aktérů a transformace města coby uhelného regionu v transformaci v podmínkách členství České republiky v Evropské unii.
V rámci poskytování služeb bude poradce povinen provádět a zajišťovat pro objednatele níže uvedené spektrum vzájemně provázaných expertních činností cíleně realizovaných ve prospěch statutárního města Karviná, ke kterým patří především tyto konkrétní oblasti:
1) Realizace Programu rozvoje - Karviná všemi deseti
2) Zajištění marketingových a komunikačních kampaní jakožto prezentaci Programu rozvoje – Karviná všemi deseti
3) Provozování projektové laboratoře (Project Lab) a kontaktního místa (One – Stop – Shop), prezentace rozvojových plánů a projektů města, poskytování informací o evropských a národních dotačních programech
4) Prosazování zájmů města a zajištění služeb odborného poradce
5) Získávání zdrojů z národních a evropských komunitárních programů – zpracování žádostí

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Zadavatel požaduje, aby zadavatelem určené významné činnosti vymezené v bodech 2 a 4 tohoto článku, byly při plnění veřejné zakázky plněny přímo vybraným dodavatelem.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Moravskoslezský kraj
 • Extra-Regio

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Karviná
 • IČO: 00297534
 • Poštovní adresa:
  Fryštátská 72/1
  73301 Karviná
 • Název odboru: Odbor školství a rozvoje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635104

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky