Veřejná zakázka: „Rozšíření služeb Denního stacionáře v Karviné“ – projektová dokumentace a inženýrská činnost

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1565
Systémové číslo: P23V00000082
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-027174
Datum zahájení: 27.04.2023
Nabídku podat do: 17.05.2023 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Rozšíření služeb Denního stacionáře v Karviné“ – projektová dokumentace a inženýrská činnost
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu Denního stacionáře v Karviné dle standardů služeb ČKAIT. Jedná se o provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti, zajištění všech potřebných rozhodnutí včetně nabytí právní moci a zajištění jiných opatření orgánů veřejné správy či jiných úkonů umožňujících realizaci záměru.
Dokumentace k rekonstrukci budovy denního stacionáře bude zpracována tak, aby rozpočtovaná cena stavebních prací a dodávek nepřekročila 27,62 mil. Kč bez DPH.
Předmětem plnění je:
 vypracování všech potřebných projektových dokumentací pro vydání stavebních povolení a zajištění vydání pravomocných stavebních povolení nebo účinných veřejnoprávních smluv nahrazujících stavební povolení,
 vypracování všech potřebných projektových dokumentací pro provádění stavby (dále též „DPS“),
 výkon autorského dozoru.
Více v podrobnostech vzoru smlouvy, který je přílohou a nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Karviná

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Karviná
 • IČO: 00297534
 • Poštovní adresa:
  Fryštátská 72/1
  73301 Karviná
 • Název odboru: Odbor majetkový
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635104

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky