Veřejná zakázka: „zpracování změny č. 7 Územního plánu Karviné“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1564
Systémové číslo: P23V00000081
Datum zahájení: 28.04.2023
Nabídku podat do: 10.05.2023 12:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „zpracování změny č. 7 Územního plánu Karviné“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování změny č. 7 Územního plánu v Karviné
Zastupitelstvo města Karviné rozhodlo z vlastního podnětu usnesením č. 76 ze dne 30.01.2023 podle § 6 odst. 5 písm. a) a podle § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů o pořízení změny č. 7 Územního plánu Karviné, který je přílohou této výzvy, a to zkráceným postupem pořizování změny územního plánu podle § 55a – 55b stavebního zákona.
Předmětem této veřejné zakázky je:
Vypracování změny č. 7 Územního plánu Karviné v rozsahu:
- návrh změny č. 7 Územního plánu Karviné k veřejnému projednání,
- převedení stávajícího územního plánu do jednotného standardu územně plánovací dokumentace v souladu s metodickým pokynem Ministerstva pro místní rozvoj,
- výsledný návrh změny č. 7 Územního plánu Karviné,
- úplné znění Územního plánu Karviné po vydání Změny č. 7 územního plánu zastupitelstvem,
- zpracování mapové vizualizace vektorových dat územního plánu ve formátu mapového dokumentu MXD pro aplikaci ArcGIS Descop;
Více v podrobnostech zadávací dokumentace.

Realizováno v rámci projektu „Standardizace a pořízení změny č. 7 Územního plánu Karviné“.
Tento projekt bude financován z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, 75. Výzvy Standardizace územních plánů – SC 1.1

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karviná

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Karviná
 • IČO: 00297534
 • Poštovní adresa:
  Fryštátská 72/1
  73301 Karviná
 • Název odboru: Odbor stavební a životního prostředí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635104

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy