Profil zadavatele: Statutární město Karviná

  • Název: Statutární město Karviná
  • IČO: 00297534
  • Adresa:
    Fryštátská 72/1
    73301 Karviná
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 635104

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Revitalizace části vodního toku Rajecký potok
VZ malého rozsahu Zadáno 13.08.2015
Sečení lesoparků Dubina a Rájecká remíza
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2015 13.04.2015 12:00
Rámcová smlouva - Zadavatelská činnost 2015/2016
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2015
Dodávka vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací
podlimitní Zadáno 29.07.2014
Smlouva o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací VVVK číslo 33204
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2014
Zadavatelská činnost v roce 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 22.04.2014
Odlučovače ropných látek ve městě Karviná
podlimitní Zadáno 15.01.2014 06.02.2014 10:00
Smlouva o zprostředkování, správě pojištění a poradenské činnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 31.12.2013 31.01.2014 00:00
Dodávka tepla pro bytové domy tř. Družby č.p. 1203-1206, č.p. 1207-1210 a ZŠ Družby 1383, Karviná-Nové Město
nadlimitní Zadáno 01.08.2013
Dodávka tepla pro dům č. p. 1352-1356, tř. Osvobození, Karviná-Nové Město
nadlimitní Zadáno 31.08.2012
Karviná-Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému
podlimitní Zadáno 09.08.2012 06.09.2012 12:00
Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za škodu
nadlimitní Zadáno 28.12.2011
Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za škodu
nadlimitní Zadáno 28.12.2011
Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za škodu
nadlimitní Zadáno 28.12.2011
Provozování plynových kotelen a dodávek tepla a teplé vody pro SMK a jeho příspěvkové organizace
nadlimitní Zadáno 11.11.2011
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016